De Groene Boerderij
Zorgboerderij
farm1

De Groene Boerderij is een zorgboerderij op kleine schaal. We willen bijdragen aan een gelukkiger leven voor anderen. We werken en leven volgens onze gezamenlijke kernwaarden. Duurzaamheid, Respect, Veiligheid, Ontwikkeling, Genieten en Positiviteit.

crops

De cliënten van de zorgboerderij ‘De Groene Boerderij’ zijn de mensen die hulp, zorg, een ontwikkelingstraject en begeleiding nodig hebben. Je kunt bij ons terecht voor dagbesteding, waar je letterlijk met de voeten in de aarde terecht komt.

sprout

De Groene Boerderij is trotse bezitter van het allereerste Voedselbos op veengrond. Door de hulp van onze vrijwilligers en adoptie ouders, hebben wij dit voedselpark, zoals wij het noemen, kunnen realiseren.

[/vc_column]

De Groene Boerderij biedt rust, ruimte, een diversiteit aan werkzaamheden, de context van een werkcultuur, integratiemogelijkheden, werken met planten en dieren, het ervaren van seizoenen, lichamelijke activiteit en een mogelijkheid zich waardevol te voelen.

Over De Groene Boerderij

Het werk dat de deelnemers verrichten komt ten goede aan de dieren, de tuin, het terrein en vooral aan henzelf. Op deze manier bieden wij een mogelijkheid voor de cliënten om zich te ontwikkelen. Ze krijgen hernieuwde kansen door structuur en nieuwe inzichten. Ze vinden hun talenten en krijgen de kans deze verder te ontwikkelen. Hierdoor bieden wij hen een positief toekomstperspectief.

Je bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Doelgroepen:

  • Mensen met psychische problemen
  • Langdurig werkelozen/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  • Burnout
  • Een vorm van autisme/ADHD etc.
Bio-Kultura Potgrond
0